O podjetju

Maritim, d.o.o.
Tacenska 20,1210 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 512 83 20
E-mail: info@maritim.si

ID za DDV: SI 89542231
MŠ: 5832578
Št. reg. vložka: 1/25071/00

Swift: SKB ASI 2X
TRR 03106-1012031070
SKB d.d. Ljubljana

Maritim, d.o.o.

ZASTOPSTVO, TRGOVANJE, SVETOVANJE

Delujemo kot zastopnik na področju kemijske analitike in laboratorijske diagnostike. Naša prva in edina skrb je že od samega začetka zadovoljen kupec. To pomeni, da si v podjetju ne želimo le kratkoročnega sodelovanja z Vami, temveč da bo sodelovanje temeljilo na medsebojnem zaupanju, zagotavljanju kvalitete in ugodne cene.

Na trgu ne želimo le zastopati proizvodov tujih partnerjev, temveč Vam ob dobavi le teh nudimo tudi spremljajoče storitve in svetovanje. Ponosni smo na to, da imajo vsi proizvajalci certifikate kakovosti ISO 9000, proizvodi pa CE certifikate.

 

Politika kakovosti

Podjetje MARITIM d.o.o. je usmerjeno v svetovanje, zastopanje in prodajo izdelkov za medicinsko diagnostiko in medicinsko opremo za analitiko, ki ustrezajo pričakovanjem in zadovoljujejo potrebe vsakega kupca, hkrati pa zagotavljajo poslovno uspešnost. Poleg tega smo si zadali tudi cilje ki omogočajo vzpostavitev, vzdrževanje in izboljševanje okolja.

Celoten dokument:

politika-kakovosti_maritim

 

Okoljska odgovornost

Podjetje Maritim, d.o.o., Ljubljana po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti (extended producer responsibility) svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv in slovenske okoljevarstvene zakonodaje izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o. – www.trigana.si.

Delujemo kot zastopnik na področju analitike in diagnostike. Naša prva in edina skrb je že od samega začetka zadovoljen kupec. To pomeni, da si v podjetju ne želimo le kratkoročnega sodelovanja z Vami, temveč da bo sodelovanje temeljilo na medsebojnem zaupanju, zagotavljanju kvalitete in ugodne cene.

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Kontakt

Maritim, d.o.o.

Tacenska 20,
1210 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 (0)1 512 83 20
Faks: +386 (0)1 512 83 25
E-mail: info@maritim.si